Fundacja Semper Augustus

Fundacja Semper Augustus powstała z myślą o studentach, doktorantach oraz początkujących praktykach prawa, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę w obszarze rynków finansowych, prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa bankowego i nowych technologii.

Swą misję edukacyjną Fundacja realizuje poprzez organizowanie wykładów, dyskusji eksperckich, konferencji naukowych oraz praktycznych warsztatów we współpracy z kancelariami prawnymi, wydziałami prawa, innymi NGO-sami oraz organizacjami studenckimi.

Fundacji przyświeca idea wolnego i otwartego dostępu do edukacji, nauki, oraz wyników badań. Projekty organizowane przez Fundację mają charakter nieodpłatny, a sama Fundacja jest organizacją non-profit.

Założyciele Fundacji są absolwentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasach studenckich organizowali wspólnie konferencję poświęconą zagadnieniu ochrony inwestorów. Tulipan Semper Augustus – symbol dotkliwych konsekwencji kryzysu na giełdach – znalazł się wtedy w materiałach promujących konferencję, a następnie w nazwie Fundacji.

Nasz dramat jest skromny, mało patetyczny, daleki od słynnych dziejowych krwotoków. Bo wszystko zaczęło się niewinnie od rośliny, od kwiatu, od tulipana, który — jakże trudno to sobie wyobrazić — rozpętał zbiorowe i nieokiełznane namiętności. Co więcej: dla tych, którzy zajmowali się tym fenomenem, najbardziej zdumiewający był fakt, że owo szaleństwo dotknęło naród oszczędny, trzeźwy, pracowity. Nasuwa się pytanie: jak do tego doszło, że w oświeconej Holandii, a nie gdzie indziej, tulpenwoede — mania tulipanowa osiągnęła tak zatrważające rozmiary, wstrząsnęła podstawami solidnej gospodarki narodowej i wciągnęła w gigantyczny hazard przedstawicieli wszystkich warstw społecznych.

Zbigniew Herbert, Tulipanów gorzki zapach

Cele Fundacji

 • organizowanie projektów edukacyjnych oraz naukowych
 • popularyzowanie wiedzy w dziedzinie prawa gospodarczego handlowego, bankowego, rynków finansowych oraz ekonomii
 • wspieranie edukacji prawnej w Polsce oraz wspieranie młodego pokolenia prawników i ekonomistów w poszerzaniu wiedzy
 • popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju i finansowania
 • wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz społecznych działających na styku nauki i praktyki prawniczej
 • działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk naukowych
 • inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i przedstawicielami praktyki

Założyciele Fundacji

Filip Grabowski

Maja Wisła-Szopińska

Łukasz Chyla

Zarząd Fundacji

Filip Grabowski

Wiceprezes zarządu, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w bankowości i finansach, które obejmuje doradztwo prawne na rzecz banków i innych instytucji finansowych w zakresie krajowych transakcji finansowania nieruchomości, fuzji i przejęć, transakcji typu project finance, jak również transakcji refinansowania. Obecnie współpracuje z renomowaną kancelarią prawną w zespole bankowości i finansów. W Fundacji koordynuje i rozwija projekty z obszaru prawa bankowego.

Maja Wisła-Szopińska

Prezes zarządu, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku joint honours International Politics / Drama na Uniwersytecie Walijskim. Ukończyła również studia podyplomowe prawa i ekonomii rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego OKSPO UJ. Obecnie studentka podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 roku współpracuje z krakowską kancelarią, w której doradza w obszarze prawa spółek i rynku kapitałowego.

Łukasz Chyla

Członek zarządu, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Ukończył programy stypendialne na Melbourne University oraz University of Cambridge. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, gdzie realizuje doktorat dotyczący prawa prospektowego oraz prowadzi ćwiczenia z przedmiotu prawo gospodarcze i handlowe. Obecnie kieruje także grantem badawczym NCN Preludium na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także realizuje międzynarodowy grant badawczy SYLFF jako Visiting Scholar na Columbia Law School w Nowym Jorku.

Piotr Statkiewicz

Członek zarządu, absolwent prawa i student III roku filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim związany naukowo z filozofią prawa. W trakcie studiów zajmował się działalnością organizacyjną i finansową w organizacjach studenckich, m.in. jako członek Prezydium TBSP UJ, członek Komisji Konkursowej Rady Kół Naukowych UJ czy Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ. Koordynator i uczestnik wielu studenckich projektów naukowych szczególnie specjalizujący się w pozyskiwaniu dofinansowań na ich realizację.

Zespół Fundacji

Marta Czepiel

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, seminarzystka w Katedrze Prawa Karnego. Od 2021 roku zdobywała doświadczenie jako asystentka prawna w kancelarii zajmującej się kredytami frankowymi, a następnie jako praktykantka w dziale M&A/Banking w jednej z warszawskich kancelarii. Obecnie pracuje w dziale prawnym jednego z polskich klubów sportowych. Jest członkinią Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ oraz Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ.

Maksymilian Kaszubowski

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikant adwokacki. Współpracuje z warszawską kancelarią transakcyjną w zespole Banking & Finance. W trakcie studiów zaangażowany w działalność, m.in. Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ, Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, ELSA Kraków oraz ELSA Poland w projektach o zróżnicowanej skali, koordynując konferencje naukowe, warsztaty i szkolenia.

Karina Kiliańczyk

Studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz II roku prawa na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zdobywała doświadczenie jako praktykanta w Departamencie Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego. Jest członkinią zarządu largo Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków.

Projekty

Akademia Spółek Kapitałowych

cykl wykładów i debat eksperckich

Banking Law Workshops

wykłady i warsztaty

Współpracują z nami

Fundacja Semper Augustus

kontakt@semperaugustus.org

napisz do nas

  napisz do nas

   Fundacja Semper Augustus

   kontakt@semperaugustus.org